Ordinace Mgr. Vendula Kolářová
Privátní psycholog a psychoterapeut
Fotografie Mgr. Kolářové
Menu

1. Úvodní Strana
2. S čím vám mohu pomoci
3. Poskytované služby
4. O mně
5. Ceník
6. Kontakt

S čím vám mohu pomoci

 • vztahové problémy (partnerské, rodinné, problémy ve vztahu s vrstevníky apod.)
 • problematika mateřství a rodičovství
 • náročné životní situace, krize
 • akutní  traumatické zážitky
 • nezpracované traumatické události – posttraumatické potíže
 • psychoterapie psychosomatických onemocnění
 • úzkostné poruchy
 • nespokojenost sama se sebou, nízká sebedůvěra, pocity vlastní nedostatečnosti
 • poruchy příjmu potravy
 • závislosti
 • problémy s komunikací
 • poruchy spánku
 • zvládání stresu, psychohygiena a relaxace
 • syndrom vyhoření
 • hledání smyslu života
 • psychodiagnostika