Ordinace Mgr. Vendula Kolářová
Privátní psycholog a psychoterapeut
Fotografie Mgr. Kolářové
Menu

1. Úvodní Strana
2. S čím vám mohu pomoci
3. Poskytované služby
4. O mně
5. Ceník
6. Kontakt

O mně:

Vzdělání

V roce 2001 jsem ukončila jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově vPraze se specializací klinická psychologie. V rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jsem v roce 2004 složila atestaci v oboru klinické psychologie a ve stejném roce jsem rovněž složila zkoušku z funkční specializace v systematické psychoterapii.

Praxe

Svoji profesní dráhu jsme zahájila na oblasti telefonické krizové intervence a pracovala jsem na pozici konzultanta krizových linek pomoci. Po ukončení magisterského studia jsem nastoupila jako psycholog vkrizovém centru RIAPS Praha a postupně jsem zde pracovala na několika odděleních – linka důvěry, lůžkové oddělení, ambulance. Jako externí pracovník jsem rovněž působila vkrizovém centru PL Bohnice. Od roku 2007 provozuji soukromou psychologickou a psychoterapeutickou praxi, která je od roku 2013 akreditována jako nestátní zdravotnické zařízení.

Od roku 2002 pracuji jako pracovník krizových linek Bílého kruhu bezpečí a zároveň funguji jako dobrovolník v poradně BKB pro oběti trestných činů. Od roku 2009 vedu v BKB terapie pro traumatizované klienty.

Od roku 2012 pracuji jako externí psycholog Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, hlavní činností je péče o zaměstnance a akutní krizové výjezdy. Kromě práce s klienty se od roku 1998 aktivně věnuji přednáškové činnosti a lektorování pro různé organizace („D“ Občanské sdružení: www.d-os.net, Educo o.s., agentura PLUS, atd.), zejména na téma krizová intervence, telefonická krizová intervence, komunikace, stres a prevence vyhoření, relaxace apod.

Odborné výcviky a kurzy
 

2015 - 2017 Nástavbový výcvik v rodinné a párové terapii - Dr. J. Vodňanská, Mgr. Z. Macek

2013 – 2017 Výcvik pro supervizi ČIS - PhDr. K. Koblic, MUDr. H. Fischerová

2009 – 2012 Výcvik vEMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing- léčba traumatu– Oliver Schubbe, dipl. psych., Eli Weidenfeld, dipl. psych.

2012 Train the Trainers - Cadet Go

2003, 2007 Critical Incident Stress Management – Dr. T. Appel-Schumacher

2006 – 2007 Výcvik pro odborné poradce Bílého kruhu bezpečí

2005 Kurz Hypnoterapie – Prof. PhDr. S. Kratochvíl

2003 Výcvikový kurz: služba na telefonní lince Dona

2001 – 2002 Základy krizové intervence – PhDr. Z. Rieger

1999 -2003 Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR 550h Pražská psychoterapeutická fakulta - doc. PhDr. J. Kožnar, CSc

1998 – 2000 Kurz práce stělem vpsychoterapii a krizové intervenci – Dr. J. Vodňanská, Dr. Y.Lucká

1997 – 1998 Základní kurz neverbálních technik – Dr. J. Vodňanská

1996 Výcvik telefonické krizové intervence – PhDr. B. Baštecká